Med allmän elbehörighet ”Auktorisation AL” har du rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av elanläggningar. Utbildningen bedrivs enligt ett flexibelt koncept.

Det innebär att eleverna till största delen kommunicerar med lärarna via mail , telefon och vår utbildningsportal med TV-inspelade avsnitt.

Målgrupp för utbildningen allmän elbehörighet Auktorisation AL

Förkunskaper:
Som förkunskapskrav för utbildningen skall gälla slutförd gymnasieutbildning inom elprogrammet inriktning elteknik eller motsvarande kunskaper.

Målsättning för utbildningen allmän elbehörighet

Kursen ger dig de teoretiska kunskaper som fordras, jämte praktik, för att erhålla allmän behörighet att utföra elinstallationsarbete självständigt som elinstallatör.
Kursen uppfyller de nya krav som ges i ELSÄK-FS 2017
För utfärdande av den slutgiltiga behörigheten kräver Elsäkerhetsverket 4 års allsidig installationspraktik under handledning av ansvarig behörig elektriker.

Elektriker